۴۵۶۰۳۱۶۳۲۰۹۹۳۵۸۸۶۶۰
تیر ۲۳, ۱۳۹۷

تیرگان و روزِ «داستان کوتاهِ کوتاه» در شهرکتاب فرشته

نشست قصه خوانی «داستان کوتاهِ کوتاه» به همت ماهنامه همشهری داستان چهاردهم تیرماه  هم زمان با روز قلم در شهر کتاب فرشته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهر کتاب فرشته؛ نشست داستان خوانی نویسندگان ماهنامه همشهری داستان و مقارن با روز قلم در این مجموعه فرهنگی ـ هنری برگزار شد. در این مراسم که با شرکت اعضای تحریریه این نشریه برگزار شد، چهره هایی چون هوشنگ مرادی کرمانی، کامران […]

ادامه مطلب