۰۱
۰۱ شهریور , ۱۳۹۶

نقد و بررسی آلبوم گاهان

سومین جلسه از سری جلسات نقد و بررسی موسیقی به آلبوم گاهان اثر یاسمن شاه حسینی اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی شهر کتاب فرشته, عصر چهارشنبه یکم شهریورماه جلسه نقد و بررسی سری احوالات شخصی البوم شماره ۵ با عنوان گاهان اثر یاسمن شاه حسینی  در شهر کتاب فرشته برگزار شد.
یاسمن شاه حسینی در ابتدای جلسه گفت: طی دو سال گذشته با صمدپور و روال تولید البوم های سری احوالات شخصی اشنا شدم و   روند کار برایم شیرین و هیجان انگیز بود.
وی افزود:  با وجودیکه منطق کلی کار,  اجرای موسیقی دستگاهی است  دغدغه ام این بود که ردیف شخصی تر و درونی تری را خلق کنم و  قبل از ضبط مجموعه به کشف روابط ساختارهای دستگاهها پرداختم.
شاه حسینی گفت: طی تنظیم این آلبوم به سه نوع مدلاسیون و تغییر تناسبات نت ها فکر کردم که  با کشف جدید , یک نت گردی قابل توجه ای داشته باشیم. البته این البوم هنوز جای کار دارد و پیدا کردن این تناسبات برایم جالب و هیجان انگیز بود.
وی در ادامه برنامه به نواختن قطعاتی از البوم با ساز عود پرداخت.
کامیار صلواتی در نقد این البوم گفت:  گاه به معنای فضاهای مختلف در موسیقی است و در این آلبوم با قطعات مختلف مواجه هستیم و اخرین قطعه این البوم  بیگاه نام دارد که در این قطعه  مدام شاهد  تغییر مدال هستیم و در چنین آلبومی تمرکز در مدالاسیون است.

وی افزود:  قطعات اوازی این البوم در تضاد با یکدیگر  هستند و انگار مدال ها در قالب شخصیتی در کشاکش یکدیگر هستند و یکی از مدال ها خود را بر دیگران قالب می کند و مدلاسیون هر قطعه  در قیاس با بقیه قطعات,  فرق دارد.
وی افزود: در البوم شماره ۵ سری احوالات شخصی مدلاسیون این سبک در تلاش کنار زدن نظم  است و از این مد به ان مد شدن نت ها  در این رابطه است.
صلواتی اظهار کرد: در این آلبوم  شخصیت سیال مدال از وضعیت دستگاهی,  نمی خواهد گریزی داشته باشد و اثبات می کند  در قالب همین سیستم دستگاهی می شود مدلاسیون های زیادی را انجام داد.
در موسیقی دستگاهی ما نظم زیادی وجود دارد در حالیکه در این البوم تمام این مدلاسیون ها تغییر یافته است.
قطعه بیگاه صدای هیچ گاهی را ندارد  و مدلاسیون های خیلی سریع و نامتعارفی دارد و به بیگاه بودن نرسیده و شاید اگر نام البوم را چند گاه گذاشته بودند  بهتر بود.
در ادامه مراسم, قطعه بیگاه از البوم گاهان پخش شد. و یاسمن شاه حسینی به اجرای زنده این قطعه با ساز عود برای حضار پرداخت‌.