نگارخانه‌ی شهرکتاب فرشته، اولین فضای خصوصی هنری در یک مکان فرهنگی و عمومی در تهران است که به  نیت دعوت عمومی از خریداران و مراجعین به مجموعه شهر کتاب، به معرفی و نمایش آثار هنرمندان پرداخته است. همچنین با همکاری صاحبنظران عرصه‌ی هنر، با هدف کشف استعدادهای جوان و نوپا و حمایت فرهنگی از آنان و نمایش آثارشان که بیانگر فرهنگ و هنر و دیدگاه خالقان آثار است، قدم برمی‌دارد. اين نگارخانه، قابلیت نمایش تمامی شاخه های هنرهای تجسمی نظیر: نقاشی، عکاسی، مجسمه، چیدمان و نمایش فیلم را دارا است.
باتیک

پرفروش‌ترین‌ها