كافه‌ی رستوران دیژون، در شهرکتاب فرشته- در دل يك فضای فرهنگي جاي داده شده و به این واسطه محيطي‌ست صميمي و دوستانه،كه به مشتریان این امکان را می‌دهد تا ساعاتي از روز را تنهايي و يا با جمع دوستان خود در آن بنشينند، گپي بزنند، چيزي ميل كنند، کتاب بخوانند و از آرامش فضا استفاده كنند .
ایجاد تعاملات فرهنگی و انسانیِ دوستانه و همچنین ایجاد فضایی برای آرامش فردی را می‌توان از ویژگی‌هاي کافه عنوان کرد که به دلیل قرار گرفتن در محیط شهر‌کتاب ، این دو را یکجا در اختیار دوستداران خود قرار می‌دهد .
كافه‌، با دارا بودن دو فضاي داخلي و خارجي و قابليت استفاده از قسمت حیاط شهر کتاب با تجهیزات مناسب هر فصل، امكان بهره مندی از این محیط را در فصول مختلف برای مشتریان خود مهیا می‌کند .