اگر دنیای معاصر به مراتب زندگی را کم خطر‌تر از هر دوره ای دیگر کرده و فرصت ادامه ی زندگی را مهیاتر کرده است، اما همه می دانیم که هرچه این فرصت بیشتر می‌شود، یک چیز کم تر می‌شود. یک چیز همان چیزیست که یک کودک حداقل پنج سال باید از سپیده‌ی صبح تا بوق مهتاب در آن بپیچد ، بگردد و قاه قاه ابراز عقیده کند. آن یک چیز شاید یک اتاق باشد که به محض ورود متوجه تفاوت آن با شهرمان، آپارتمانمان و خیابان های دود گرفته مان شویم یا یک جایی باشد که برای کودکان صلح آمیز باشد و برای همه کودکانه باشد. بخش کودک و نوجوان شهرکتاب فرشته، سعی کرده که محیطی شاد و دوستانه برای کودکان ایجاد کند، به همین منظور علاوه بر داشتن کالاهای بازی و کتاب‌های آموزشی و داستانی برای کودکان و نوجوانان، برنامه‌هایی از قبیل: داستان‌خوانی، نمایش عروسکی، نقاشی چهره و… ترتیب داده که این برنامه ها به صورت هفتگی یا ماهانه در شهرکتاب اجرا می‌شوند.