شکی نیست یکی از رنج هایی که می بریم از قِبَلِ پایین بودنِ سرانه ی مطالعه ی کتاب است. تنها گفتن اینکه کتاب خواندن خوب است، مفید است، به قدرت بیان و تفکر کمک می کند و… چاره گشای این گرفتاری نیست؛ دعوت به کتاب‌خوانی و مجاب کردن افراد بی علاقه به این مهم، کاری بس پیچیده و مشکل است. اما همین قدم اول، گریز از تمرکزِ کتابفروشی های تنها در یک نقطه ی شهر، و بومی سازی فرهنگ خرید کتاب، که از علت های شکل گیری این مراکز بوده است، کارِ کمی نیست؛ هر تلاشی در راستای سهل و آسان کردن تهیه ی کتاب برای مراجعین کاری بزرگ است. شهرکتاب فرشته ، همانطور که از نامش بر می آید، قرار است شهری پر از کتاب باشد.این بخش شامل کتاب هایی با موضوعات: ادبیات داستانی، فلسفه، تاریخ، روانشناسی، ادبیات جهان، جامعه شناسی، شعر کلاسیک و نو و رمان های فارسی و…  و همچنین شامل قسمتی برای دیوان های نفیس می باشد.